html templates

Joep Fransen

Stap in de wondere wereld van Daniëlla.

Vreemde dieren kijken je aan. Zijn ze kwaadaardig? Nou nee, ze lijken eerder een soort vriendeljkheid uit te stralen die niet van deze wereld is, een wereld die je alleen pure fantasie mkunt noemen.


Iemand die beroepsmatig fotografie verricht noemt men een fotograaf. Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram. .

Het eerste uitgangspunt is de ruimte. Hoe ervaren mensen ruimte en wat kun je als kunstenaar doen om die ervaring in die ruimte te veranderen en naar je hand te zetten. Licht doet wat met ruimte, laat ruimte zien, ervaren. Verander je het licht verander je de ruimte, verander je een ervaring.

Het tweede uitgangspunt is de vraag waarom mensen in naam van een religie elkaars hoofd inslaan. De heilige oorlog, de Jihad en de situatie in het naoorlogse Joegoslavië worden verbeeld in mijn werk. Ik deed een onderzoek naar de verbeelding van Engelen.

Dit alles kreeg vorm in tientallen installaties en performances.

In een specifiek gebied of ruimte worden honderden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden bewerkt, gekleurd en op volgorde geplaatst. Voorzien van muziek en een speciale overgang levert dit een animatiefilm op, een filmische wandeling. Een wandeling niet alleen door het gebied maar vooral in het hoofd van de toeschouwer.

Mobirise

Marco Kreiken

Het begon als een grapje en ook uit noodzaak. Wat hangen we voor 'n lamp in deze ruimte? 
Eigenlijk zijn alle lampen te klein, dus dan maar zelf een gemaakt, leuk van afval.

Mobirise